SCA genomför företagsförvärv och investeringar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför företagsförvärv och investeringar SCA genomför två kompletterande förvärv, ett franskt och ett finskt förpackningsföretag, samt två mindre investeringar i Sundsvallsområdet. Förvärv i Frankrike Förvärvet i Frankrike omfattar de två förpackningsföretagen Anjou Emballages och Cartonnages Industriels Méhunois (CIM) som båda ingår i den belgiska koncernen Catala Group. Företagen har tillsammans en försäljning om motsvarande 310 Mkr och antalet anställda uppgår till ett hundratal personer. På skuldfri basis uppgår köpeskillingen till 213 Mkr, vilket motsvarar 5,6 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA), beräknat på utfallet under de senaste 12 månaderna. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,5 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) med minst 50 %. Anjou Emballages, i närheten av Nantes, och CIM, i närheten av Orléans, är konverteringsenheter som producerar wellpappförpackningar samt erbjuder avancerade förpackningslösningar för industrisegmentet. Som ett led i en egen grossistverksamhet erbjuder Anjou Emballages även formplast och andra plastförpackningar. Kundbasen är diversifierad, med Anjou Emballages inriktat på industriella kunder och CIM på mer konsumentnära förpackningar och förpackningar för dagligvaror. Förvärv i Finland SCA har förvärvat samtliga aktier i det finska förpackningsföretaget Pakkausjaloste Oy (förpackningsservice) som är verksamt inom konvertering av wellpapp. Pakkausjaloste har en försäljning om motsvarande 60 Mkr och antalet anställda uppgår till ett sextiotal personer. På säljarens begäran offentliggörs inte köpeskillingen. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 1,7 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) med minst 70 %. Företaget driver fyra konverteringsenheter i södra och mellersta Finland och saluför produkter som wellpapplådor, presentationsmaterial och specialartiklar. Investeringar inom Skogsindustriprodukter I Ortvikens pappersbruk kommer en bestrykningsanläggning att moderniseras och byggas om till en kostnad av 158 Mkr. Den nya utrustningen förbättrar ytterligare kvaliteten på det LWC-papper som tillverkas samtidigt som en modernare bestrykningsteknik ger utrymme för ökad produktion. Vid Östrands massafabrik kommer torkkapaciteten att utökas till en kostnad av 109 Mkr. Idag levereras viss mängd massa i pumpad form till M- reals närbelägna bruk Wifstavarv. Genom investeringen kommer denna pumpning att kunna upphöra utan produktionsbortfall. Förändringen leder till en förbättrad intern massaförsörjning inom SCA, samtidigt som kvalitetsutvecklingen helt kan koncentreras till koncernens interna massabehov. Wifstavarv kommer dock även i fortsättningen att få sin energiförsörjning från Östrands massafabrik. Stockholm den 13 november 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Peter Nyquist, Vice President Communications and Investor Relations, tel: 08-788 5234 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00380/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00380/bit0001.pdf