SCA genomför expansionsinvesteringar inom hygienrörelsen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför expansionsinvesteringar inom hygienrörelsen Som ett led i SCAs successiva utbyggnad av hygienrörelsen har beslut fattats rörande en rad expansionsinvesteringar inom områdena mjukpapper och inkontinensprodukter. Bland projekten ingår en utbyggnad av konverteringsverksamheten vid bruket Kostheim i Tyskland, ett bruk helt inriktat på tillverkning av mjukpapper för storförbrukare (AFH-tissue). Vidare innehåller investeringsprogrammet ett flertal maskiner för tillverkning av skilda slag av inkontinensprodukter för den europeiska och den nordamerikanska marknaden. Härutöver avser SCA att öka kapaciteten för produktion av högvärdig returfibermassa vid Lilla Edet i Sverige för att ytterligare optimera tillverkning och utbud av mjukpappersprodukter för konsument- och institutionsmarknaderna. I tillägg till expansionsprogrammet planerar SCA att vid Lilla Edet, tillsammans med andra intressenter, uppföra en biobränsleanläggning och därigenom sänka brukets energikostnader. Den sammanlagda investeringssumman för expansionsprogrammet, som sträcker sig över en period av 2-3 år, uppgår till cirka 630 Mkr. SCAs hygienrörelse, som omfattar verksamheter i Europa, Nordamerika och övriga delar av världen, omsätter på årsbasis cirka 40 miljarder kronor och representerar därmed cirka 50 procent av koncernens totala försäljning. Verksamheten innefattar tillverkning och försäljning av mjukpapper samt fluffprodukter i form av inkontinensprodukter, barnblöjor och menstruationsprodukter. Stockholm den 19 december 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel: 08-788 5151 Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations. Tel: 08-788 5234 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00600/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00600/bit0001.pdf