SCA genomför en leasing-transaktion

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA genomför en leasing-transaktion Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har genomfört en s.k. leasing- transaktion (lease/lease-back transaction) med amerikanska banker som motparter avseende Östrands massafabrik i Sundsvallsområdet. I enlighet med praxis för denna typ av transaktion har hyresintäkter och hyreskostnader förskottsbetalats. Överskottet av transaktionen, som uppgår till cirka 140 miljoner kronor, kommer att resultatredovisas inom finansrörelsen för sista kvartalet 2000. Stockholm den 3 januari 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications & Investor Relations För ytterligare information kontakta gärna: Carl-Axel Olson, VD, AB SCA Finans Tel: 08-788 51 31 Mobiltel: 070-590 74 26 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications & Investor Relations Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00140/bit0002.pdf