SCA förvärvar skyddsförpackningsföretag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar skyddsförpackningsföretag Tidigare i år förvärvade SCA förpackningsföretaget Tuscarora, USAs ledande tillverkare av förpackningslösningar för skydd av elektronik- och industriprodukter. Tuscarora har under de senaste sex åren uppnått en genomsnittlig årlig tillväxt om 15% genom organisk tillväxt samt förvärv av lokala och specialiserade entreprenörsföretag. I enlighet med denna strategi har Tuscarora idag förvärvat det privatägda amerikanska skyddsförpackningsföretaget RPA för USD 3,7 miljoner, nästan 40 miljoner kronor, på skuldfri bas. Förvärvet motsvarar 3,5 gånger rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) och 3,7 gånger rörelseöverskottet (EBIT), beräknat på 2001 års förväntade resultatutfall. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 2,6 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad med minst 160%. RPA, som är baserat i Ohio, skräddarsyr och tillverkar specialförpackningar och invändigt skyddande förpackningar. För närvarande levererar RPA förpackningslösningar åt kundföretag som tillverkar produkter för högteknologi- och telekomsektorn samt bil- och möbelindustrin. Den årliga omsättningen uppgår till cirka USD 4,5 miljoner. Stockholm den 15 juni 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications och Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications och Investor Relations, tfn: 070-575 2906 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00910/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/15/20010615BIT00910/bit0002.pdf