Ny VD och styrelseordförande i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Ny VD och styrelseordförande i SCA Sverker Martin-Löf (58), verkställande direktör och koncernchef i SCA, kommer i anslutning till bolagsstämman den 11 april 2002 att lämna sin befattning. Martin-Löf har varit VD i SCA sedan 1988. Till efterträdare har styrelsen idag utsett Jan Åström (45), för närvarande vice VD och ställföreträdande koncernchef. Åström tillträder sin befattning i anslutning till vårens bolagsstämma. Åström utsågs till sin nuvarande befattning under hösten 2000 och har dessförinnan haft olika chefsbefattningar i hel- eller delägda bolag inom SCA sedan 1993. Styrelsen har meddelat att den avser att välja Sverker Martin-Löf till ny styrelseordförande i SCA efter Bo Rydin, som under 2002 fyller 70 år och lämnar styrelsen i samband med bolagsstämman. Nomineringskommittén, vars uppgift är att inför bolagsstämman lägga fram förslag rörande sammansättningen av SCAs styrelse, har uttalat att den stödjer ett val av Sverker Martin-Löf som ordförande i styrelsen. I kommittén ingår Bo Rydin, SCA, Curt Källströmer, Handelsbankens Pensionsstiftelser, Christer Elmehagen, AMF Pension, Björn Lind, SEB Fonder, och Peter Rudman, Nordea Fonder. Styrelsen har vidare vid sitt sammanträde beslutat utse Bo Rydin till hedersordförande vid den tidpunkt han lämnar styrelsen. Rydin har varit ledamot av SCAs styrelse sedan 1972 och dess ordförande sedan 1988. Stockholm den 19 december 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Styrelsen För ytterligare information, kontakta gärna: Bo Rydin, styrelseordförande. Tel 08-666 64 00 Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. 08-788 51 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00870/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00870/bit0003.pdf