Kompletterande förvärv av förpackningsföretag i USA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Kompletterande förvärv av förpackningsföretag i USA SCA förvärvar, genom sitt dotterbolag Tuscarora, delar av det amerikanska skyddsförpackningsföretaget Marko Foam Products, Inc. för 4,0 miljoner USD, cirka 41 miljoner kronor, på skuldfri bas. Förvärvet motsvarar 5.0 gånger rörelseöverskottet (EBITDA), baserat på de senaste 12 månadernas resultat. Förvärvet bedöms ge ett CVA-index på cirka 2,2 och därmed överstiga SCAs vägda kapitalkostnad (WACC) med minst 120 %. SCA förvärvar Markos anläggning som producerar förpackningslösningar baserade på expanderad polystyren (EPS) i Wilsonville, Oregon. Vidare kommer SCA att överta Markos EPS-rörelse, dock inte anläggningar, i Colorado. Rörelsen kommer att integreras i SCAs existerande anläggningar i Colorado Springs. De förvärvade verksamheterna levererar förpackningslösningar åt företag som framförallt tillverkar produkter för hemelektronik- och hälsovårdssektorn. Den årliga omsättningen för dessa förvärv uppgår till cirka 7,0 miljoner USD. Stockholm den 13 december 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, tel. 070-575 29 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT01050/bit0001.pdf