Beslut om förvärvserbjudande i samband med SCAs optionsprogram

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Beslut om förvärvserbjudande i samband med SCAs optionsprogram Förvärvserbjudandet utgör ett led i genomförandet av SCAs personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i SCA-koncernen. Programmet beräknas sammanlagt erfordra 1.800.000 aktier, motsvarande cirka 0,77 procent av antalet utgivna aktier och 0,27 procent av rösterna. Med tidigare beslutade incitamentsprogram uppgår antalet aktier i sådana program till cirka 4.700.000, motsvarande 2,02 procent av det sammanlagda antalet aktier, respektive 0,70 procent av rösterna. Styrelsen för SCA har följaktligen beslutat, i enlighet med bemyndigande av ordinarie bolagsstämma den 6 april 2001, att rikta ett förvärvserbjudande till Nordinvest AB, dotterbolag till AB Industrivärden, omfattande 1.800.000 aktier av serie C i SCA till ett pris om 10 kronor och 5 öre per aktie. Stockholm den 15 maj 2001 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Communications and Investor Relations För ytterligare information, kontakta gärna: Peter Nyquist, chef Communications and Investor Relations, telefon: 08- 788 52 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00620/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/15/20010515BIT00620/bit0002.pdf