Avveckling av SCAs produktion vid Nättraby bruk

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Avveckling av SCAs produktion vid Nättraby bruk Vid dagens sammanträde mellan SCA Hygienprodukter och representanter för de anställda vid Nättraby bruk förhandlades enligt medbestämmandelagen om företagets nedläggning av återstående produktion av mjukpapper som för närvarande sysselsätter cirka 75 anställda. Avvecklingen kommer ske stegvis genom att överföra volymer till andra SCA-anläggningar och beräknas vara helt genomförd under andra halvåret 2001. Diskussioner förs med de anställdas representanter om alternativa möjligheter för den personal som SCA för närvarande sysselsätter och den verksamhet som bedrivs på orten. Slutgiltigt beslut om nedläggningen fattas efter ytterligare förhandlingar med berörda arbetstagarorganisationer samt efter beslut i SCAs styrelse. München den 23 mars 2001 SCA Hygiene Products För ytterligare information, kontakta gärna: Stefan Angwald, VD, SCA Hygiene Products, mobiltelefon: +49 172 862 7392 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/23/20010323BIT00770/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/23/20010323BIT00770/bit0002.pdf