Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; 2000 års bolagsstämma

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA; 2000 års bolagsstämma Bifogat återfinns kallelsen till SCAs ordinarie bolagsstämma måndagen den 10 april. Kallelsen annonseras i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sundsvalls Tidning torsdagen den 9 mars 2000 och i Financial Times fredagen den 10 mars 2000. Stockholm den 9 mars 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information Bilaga: Kallelse ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00630/bit0002.pdf Bilaga