SCAs halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2000

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2000 * Resultatet efter finansiella poster ökade med 43 % jämfört med 1999. * Rörelseresultatet ökade med 44 % för Förpackningar, 37 % för Skogsindustriprodukter samt 7 % för Hygienprodukter. * Det kassamässiga rörelseöverskottet förbättrades till 18 % (16%) av nettoomsättningen. ANDRA KVARTALET 2000 JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2000 * Resultatet efter finansiella poster ökade med 6 % och uppgick till 1.773 Mkr vilket är det högsta kvartalsresultatet någonsin. * Trots mycket kraftiga råvarukostnadsökningar under kvartalet kunde Förpackningar fullt ut kompensera dessa genom prishöjningar och andra förbättringsåtgärder. * Hygienrörelsen var under kvartalet fortsatt utsatt för marginalpress. Nedgången var dock väsentligt mindre än under föregående kvartal. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/07/28/20000728BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/07/28/20000728BIT00180/bit0002.pdf