SCAs Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 1999

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 1999 99:4 99:3 99:2 99:1 9912 9812 Nettoomsättning, Mkr 15.662 16.603 16.389 16.2 42 64.89 61.273 ¹ Resultat efter 1.711 1.395 1.287 1.12 5.521 5.169 finansiella poster, Mkr 8 Exklusive poster av 5.521 4.769 engångskaraktär Vinst per aktie, kr 5:10 4:19 4:01 3:55 16:85 16:11 Rörelsens kassaflöde per 11:16 8:19 8:09 4:01 31:45 18:46 2aktie, kr 2 3 Utdelning, kr/aktie 6:80 6:14 1 Innehåller ej SCAs andel av nettoomsättningen i Modo Paper AB. 2 Historik omräknad med hänsyn till nyemission. 3 Styrelsens förslag. HELÅR 1999 * Rörelsens kassaflöde förbättrades väsentligt och blev det bästa någonsin. * Styrelsen föreslår en utdelning om 6:80 kr/aktie, en ökning med 11 %. Utdelningstillväxten de senaste fem åren blir då 14 %. * Resultat efter finansiella poster, exklusive poster av engångskaraktär, förbättrades med 16 % och blev det högsta någonsin. FJÄRDE KVARTALET 1999 JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET * Resultatet efter finansiella poster förbättrades med 23 % till en ny högstanivå. * Samtliga affärsområden förbättrade sina rörelseresultat. - Hygienprodukter + 15 % - förbättrad produktivitet. - Förpackningar + 34 % - god efterfrågan och en positiv prisutveckling. - Skogsindustriprodukter + 13 % - god volymutveckling för tryckpapper samt stigande massapriser. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00440/bit0002.pdf