SCA Hygiene går in i en ny fas efter genomfört effektiviseringsprogram

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA Hygiene Products går in i en ny fas efter genomfört effektiviseringsprogram SCA Hygiene Products har efter sammanslagningen av Mölnlycke och PWA Hygiene Paper under den senaste tvåårsperioden genomfört ett omfattande effektiviserings- och integrationsprogram. Detta program är i slutfasen av sitt genomförande. Ett ytterligare steg tas nu genom att varje division får totalt ansvar för hela värdekedjan från produktion till försäljning samt ansvar för satsningarna på nya marknader. Alla viktiga ledningsfunktioner samlas i München för att effektivisera kommunikationen mellan divisionerna. Följande ledningsförändringar vidtas: Nuvarande chefen för Consumer Products, Kurth Augustson, som lett integrationsprocessen inom Consumer Products, kommer i och med utgången av 2000 att gå i pension samt flytta tillbaka till Sverige. Stefan Angwald, för närvarande divisionschef för Incontinence Care, har utsetts till divisionschef för Consumer Products. Angwald efterträds av Gunnar Johansson, f n regionchef Incontinence Care, North America. Rijk Schipper, för närvarande ställföreträdande divisionschef för Incontinence Care, har utnämnts till divisionschef för Away From Home. Håkan Johansson lämnar därmed ansvaret för divisionen för att under affärsområdeschefen Alfred Heinzel som projektansvarig arbeta med integrationen av Metsä Tissue i SCA Hygiene Products. Stockholm den 27 juni 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare frågor kontakta gärna: Alfred Heinzel, VD, SCA Hygiene Products, tel +49 8035 802 01 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/27/20000627BIT00070/bit0002.pdf