SCA and Johnson & Johnson inleder samarbete inom konsumentområdet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA och Johnson & Johnson inleder samarbete inom konsumentområdet i Nordamerika och Norden. SCA och Johnson & Johnson har idag slutit två överenskommelser rörande konsumentområdet på de nordamerikanska och nordiska marknaderna. SCA förvärvar Johnson & Johnsons inkontinensrörelse i USA och Kanada. Produkterna säljs under varumärket SERENITY i USA vilka idag omsätter cirka 50 MUSD per år och huvudsakligen säljs i detaljhandeln. Johnson & Johnson kommer att fortsatt ställa sin försäljnings- och distributionsorganisation till SCAs förfogande. SCA övertar däremot ansvar för produktutveckling och marknadsföring, medan produktförsörjningen initialt sker via ett försörjningsavtal med Johnson & Johnson. Successivt kommer dock produktionen att övertagas av SCA och integreras med koncernens övriga fabriker i Nordamerika. Affären innebär för SCA ett första inträde på detaljhandelsmarknaden i Nordamerika. SERENITY har för produkter för lättare inkontinensproblem, dvs det mest snabbväxande segmentet, en marknadsandel om cirka 25 procent och är det näst största varumärket på den nordamerikanska lättinkontinensmarknaden. Totalt uppgår marknadsandelen till cirka 10 procent av detaljhandelns försäljning av inkontinensprodukter. Genom avtalet med Johnson & Johnson får SCA nu möjlighet att bygga vidare på de europeiska framgångarna inom lättinkontinensområdet. Marknadsandelen för SCA i Europa inom detta segment under varumärket Tena Lady uppgår för närvarande till cirka 70 procent, med en årlig försäljningstillväxt om cirka 20 procent. Segmentet växer även cirka 20 procent i Nordamerika. Med förvärvet av SERENITY kommer SCA att kunna deltaga i den Nordamerikanska marknadens goda tillväxt och därmed stärka sin globala marknadsledande position. SERENITY beräknas de närmaste åren öka sin försäljning med minst 20 procent per år. Lönsamheten förväntas över tiden uppnå minst samma tillfredsställande avkastning som gäller i den motsvarande europeiska verksamheten. SCA och Johnson & Johnson har vidare kommit överens om att SCAs konsumentorganisation skall sälja och distribuera Johnson & Johnsons konsumentprodukter till detaljhandeln i Norden. Ledande varumärken är bl a Natusan, Clean & Clear och Chiffonet. Försäljningen uppgår idag till cirka 350 Mkr per år. Samarbetet innebär att SCA bl a kommer att kunna erbjuda detaljhandeln ett bredare produktsortiment och därmed befästa sin ställning i Norden som ledande inom kategorin hygienprodukter. SCA avslutar vidare SCAs licensavtal gällande Johnson & Johnsons tampong "o.b." i Norden efter en tvåårsperiod. Omsättningen uppgår till cirka 140 Mkr per år. Varumärket "o.b." är ett globalt varumärke om ägs av Johnson & Johnson. SCA kommer dock även fortsättningsvis att sälja och distribuera "o.b." i Norden. Tamponger tillhör ej SCAs prioriterade produktområden. Bland menstruationsprodukter koncentrerar SCA sina resurser till trosskydd och bindor. När SCAs licensavtal rörande o.b. avslutas, kan produktionen av tamponger vid SCAs norska anläggning i Tönsberg komma att upphöra. Produktionsvolymerna kan bli för små för att upprätthålla en fortsatt lönsam verksamhet i anläggningen. Det finns sålunda en risk att Tönsbergfabriken läggs ned i framtiden, dock tidigast i mitten av år 2002. Bolaget kommer emellertid att undersöka möjligheter till alternativ produktion för anläggningen, som idag har cirka 170 anställda. De beskrivna överenskommelserna är beroende av konkurrensmyndigheternas godkännande i både Europa och Nordamerika. Stockholm den 11 maj 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernschef, SCA. Tel 08-788 51 51 Stefan Angwald, divisionschef, SCA Hygiene Products, incontinence care. Tel 031-746 08 32 Sten Lindholm, informationsdirektör, SCA. Tel 08-788 51 62 P.S. Ytterligare information ges över SCAs hemsida www.sca.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00010/bit0002.pdf