Modo Papers börsnotering inställd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Modo Papers börsnotering inställd SCA och Holmen har, till följd av den värdering som aktiemarknaden för närvarande åsätter aktier inom skogsindustrisektorn, gemensamt beslutat avbryta arbetet med en börs-introduktion och ägarspridning av Modo Paper. Börsintroduktionen av Modo Paper, som ägs till 50 procent av vardera SCA och Holmen, var planerad till våren. Beslutet innebär att den av SCA aviserade offentliga försäljningen (IPO) av 35 procent av totala antalet aktier i Modo Paper och Holmens aviserade utdelning till sina aktieägare av motsvarande antal aktier i Modo Paper inte kommer att genomföras enligt ursprunglig plan. Modo Paper Modo Paper bildades den 1 oktober 1999 genom en sammanslagning av SCAs och dåvarande MoDos verksamheter inom finpappersområdet. Modo Paper är Europas tredje största företag inom finpapper med en produktion av 1,8 miljoner ton finpapper och en grossistverksamhet som levererar totalt 1,1 miljoner ton papper. Verksamheten omfattar produktion i Sverige, Tyskland, Frankrike och Österrike samt försäljningskontor och grossistverksamhet i ett 20-tal länder i Europa. Företaget har cirka 6.800 anställda och en omsättning om cirka 20 miljarder kronor. För ytterligare information kontakta gärna: Michael Bertorp, vVD, chef koncernstab Sekretariat och Juridik, SCA, tel 08-788 51 54 Sten Lindholm, informationsdirektör, SCA, tel. 08-788 51 62 Per Ericson, VD och koncernchef, Holmen, tel 08-666 21 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00740/bit0002.pdf