Ledningsförändringar inom SCAs hygienrörelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Ledningsförändringar inom SCAs hygienrörelse SCA Hygiene Products svarar idag för närmare 50% av koncernens försäljning och uppvisar den snabbaste tillväxten bland koncernens affärsområden. Försäljningen under 1999 uppgick till 27 Mdr, fördelat på segmentet tissue och fluffprodukter för konsumentmarknaden, institutionella tissueprodukter samt inkontinensprodukter. Härigenom är hygienrörelsen det största av SCAs affärsområden. Hygienrörelsen nuvarande chef, Alfred Heinzel, har beslutat lämna sin befattning vid årsskiftet för att ägna sig åt sitt österrikiska familjeföretag. Heinzel, som varit chef för hygienrörelsen sedan koncernens förvärv av PWA 1995, kommer att efterträdas av Stefan Angwald, idag ställföreträdande chef för affärsområdet. Angwald, som sedan 1991 varit chef för inkontinensrörelsen, tillträdde i juli 2000 sin nuvarande tjänst som chef för affärsområdets största verksamhetsområde, konsumentdivisionen. Jan Åström, som den 1 november tillträder sin befattning som vice verkställande direktör i SCA och koncernchefens ställföreträdare, kommer i anslutning till ledningsskiftet i hygienrörelsen att överta ordförandeskapet i styrelsen för SCA Hygiene Products och därmed, jämte koordinering av koncernens strategiska utveckling, forskningsverksamhet m.m., ägna en betydande del av sina resurser åt affärsområdet Hygienprodukter. Stockholm den 30 oktober 2000 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00560/bit0002.pdf