SCAs extra bolagsstämma godkände nyemission i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs extra bolagsstämma godkände nyemission i SCA med företräde för SCAs aktieägare SCAs extra bolagsstämma godkände under tisdagen styrelsens beslut att genomföra en nyemission i vilken sex aktier av serie A eller B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B. Emissionskursen har fastställts till 140 kronor per aktie. Totalt beräknas emissionen komma att tillföra bolaget ca 4,6 miljarder kronor. Emissionen stöds av SCAs större aktieägare Industrivärden, Custos och Handelsbankens stiftelser, vilka har förklarat att de avser att utnyttja dem tillkommande teckningsrätter. Ett flertal av SCAs stora institutionella ägare har också förklarat sig positiva till emissionen. Emissionsbeslutet innebär att endast B-aktier kommer att emitteras. Andelen B- aktier av totala antalet aktier kommer därmed att stiga med 5 procentenheter till ca 74 %. Tidsplan SCA-aktien handlas utan teckningsrätt 22 september avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter 24 september offentliggörande av prospekt 28 september handel med teckningsrätter 1-18 oktober teckningstid 1-22 oktober Stockholm den 21 september 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel: 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel: 08-788 51 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00240/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00240/bit0002.doc