SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av franska Nicollet

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av franska Nicollet SCA förvärvar för 1.035 Mkr (EUR 115 M) det franska, familjeägda förpackningsföretaget Nicollet. Förvärvspriset (1.035 Mkr på skuldfri bas) motsvarar 6,9 ggr rörelseöverskottet (EBITD) respektive 10,3 ggr rörelseresultatet (EBIT), beräknat på bedömt resultatutfall för 1999. Förvärvet bedöms kunna överträffa SCAs vägda kapitalkostnad med ca 20 % (CVA- index 1,2) och genomförs utan utspädningseffekter på koncernens resultat. En proformaberäkning baserad på 1999 års resultatnivå och att finansieringen av förvärvet motsvarar koncernens målsatta skuldsättningsgrad om 0,6 gånger, visar att förvärvet ökar kassaflödet från rörelsen med ca 55 Mkr eller 0,30 kronor per aktie. Nicollet omsätter drygt 1 miljard kronor. Totalt sysselsätts 840 personer. Nicollet inriktar sin verksamhet på avancerade förpackningslösningar med hög tillväxt. Kunderna finns främst inom konsumentmarknaden t ex förpackningar för tvättmedel, parfym, färdiglagad mat, konfektyr och kakor. Förvärvet av Nicollet vars produktprogram, med stort inslag av mikrofluting och avancerat tryck, är ett ytterligare exempel på SCAs expansion inom högförädlade produkter. Övriga exempel är förvärven av italienska Cochis och brittiska Rexam Corrugated. Nicollet har tre produktionsanläggningar i Frankrike; Rochechouart nära Limoges, Toury nära Orleans och Neuville-aux-Bois söder om Paris. Under 1998 konverterades ca 70.000 ton råvara till över en miljard förpackningar, motsvarande ca 125 miljoner m2. Nicollet har ingen papperstillverkning Den franska marknaden för wellpapprodukter uppgår till 4,8 miljarder m2 och är den tredje största i Europa med en årlig tillväxt under 1990-talet med ca 3 %. Det högkvalitativa segment där Nicollet bedriver merparten av sin verksamhet, utgör ca 15-20 % av totalmarknaden och växer avsevärt snabbare. SCA Packaging France, som har fyra integrerade wellpappanläggningar och fem konverteringsenheter (sheet plants), har utvecklats väl på den franska marknaden. Omsättningen i Frankrike uppgår till drygt 1 miljard kronor, volymen till drygt 230 miljoner m2 och marknadsandelen till ca 5%. SCAs integration papper/förpackningar kommer genom förvärvet att öka, vilket är i linje med företagets uttalade ambition. Nicollet kommer att ingå i SCAs räkenskaper fr.o.m. den 1 augusti 1999. Stockholm den 2 augusti 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51, Colin J. Williams, VD Förpackningar. Tel 00932-2-718 37 31 eller Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel 08-788 51 62. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/02/19990802BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/02/19990802BIT00110/bit0002.pdf