SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av danska Danapak Papemballage

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA utvidgar sin förpackningsverksamhet - förvärv av danska Danapak Papemballage SCA har för DKK 530 miljoner på skuldfri basis (SEK 636 M) förvärvat det tredje största danska wellpappföretaget Danapak Papemballage. Huvudägare för Danapak-gruppen är MD Foods (den danska mejerirörelsen). Avtalet innehåller en möjlighet för säljaren att erhålla en tilläggsköpeskilling på maximalt DKK 15 M, om resultatet under 1999 väsentligt överträffar 1998 års resultat. Förvärvspriset motsvarar 6,5 ggr rörelseöverskottet (EBITD) respektive 8,3 ggr rörelseresultatet (EBIT), beräknat på 1998 års resultatutfall. Förvärvet bedöms kunna överträffa SCAs vägda kapitalkostnad med drygt 30 % (CVA-index 1,30). Verksamheten förväntas under 1999 bidra med ca 0.20 kronor i vinst per aktie. Synergierna i det här förvärvet avser till stor del förbättrad råvaruintegration. Verksamheten kommer att redovisas i SCA från den 1 januari 1999. Danapak har en marknadsandel om 17 % på en av Europas mest konsoliderade marknader, en wellpapproduktion om ca 100 miljoner m2, en omsättning om ca 650 miljoner kronor samt ca 500 anställda. SCA har tidigare endast exporterat produkter till Danmark och tillförs nu genom förvärvet en stark lokal närvaro. Wellpapproduktionen är koncentrerad till Grenå. Konvertering till färdiga förpackningar sker i Grenå och vid de båda konverteringsanläggningarna i Haslev och Horning. Förvärvet, liksom det tidigare förvärvet av Rexam Corrugated Packaging, är i linje med SCAs avsikt att utöka förpackningsrörelsen. Detta skall åstadkommas genom selektiva förvärv mot höglönsamma segment samt ökning av den europeiska marknadsandelen till minst 20 % (idag 14 %) och därmed bidra till konsolideringen av wellpappmarknaden. Danapak har utvecklat en rad innovativa förpackningslösningar, bl.a som en följd av framgångsrika samarbetsprojekt med MD Foods, och har i stor utsträckning koncentrerat sin produktion på högkvalitativa produkter. Till dessa hör bl.a kompakta s.k. E/F-flute förpackningar samt förpackningar som ytbehandlats för att motstå vatten och olja samt avancerade trycklösningar. SCA och MD Foods är ense om att fortsatt utveckla samarbetet till gagn för båda parter. SCA Packaging är ett ledande europeiskt transportförpackningsföretag med en omsättning om ca 15 miljarder kronor, en wellpapproduktion om ca 3,5 miljarder m2 samt en linerproduktion (kraftliner, testliner och fluting) om ca 2,4 miljoner ton. Stocholm den 4 februari 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakt gärna: Sverker Martin-Löf, VD och Koncernchef, SCA. Tel 08-788 51 51 eller Colin J. Williams, President, SCA Packaging. Tel + 32 2-718 37 30 eller Sten Lindholm, Informationsdirektör, SCA. Tel 08-788 51 62. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/02/04/19990204BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/02/04/19990204BIT00050/bit0002.pdf