SCA samordnar affärsområdena Grafiska Papper och Skog och Trä

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA samordnar affärsområdena Grafiska Papper och Skog och Trä I samband med att SCAs finpappersverksamhet överförts till det nybildade och med MoDo samägda bolaget Modo Paper AB, kommer SCAs affärområde Grafiska Papper att renodlas till s k tryckpapper d v s tidningspapper, SC- och LWC-papper. I anledning av denna förändring har beslut fattats att samordna affärsområdet Grafiska Papper med affärsområdet Skog och Trä. Därigenom kan ledningsresurser bättre utnyttjas samtidigt som de industriella sambanden mellan råvaruanskaffningen och industrin ytterligare stärkas. Det nya affärsområdet kommer att heta SCA Forest Products och sålunda svara för koncernens skogliga verksamhet, sågverksrörelsen, den interna produktionen av pappersmassa (kemisk och CTMP) samt tryckpappersverksamheten. Affärsgruppen placeras i Sundsvall. Till chef och VD har utsetts Kenneth Eriksson, f n VD för SCA Graphic Paper och till ställföreträdande chef och vVD Jerker Karlsson, f n VD för SCA Forest and Timber. Stockholm den 22 december 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51 eller Kenneth Eriksson, VD SCA Graphic Paper. Tel 060-19 43 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/12/22/19991222BIT00510/bit0002.pdf