SCA lämnar inte bud på portugisiska förpackningsföretaget

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA lämnar inte bud på portugisiskt förpackningsföretag Med anledning av att frågor ställts från analytiker och media, gör SCA följande uttalande. SCA har valt att inte lämna bud på det portugisiska förpackningsföretaget Gescartão i samband med den privatiseringsprocess som för närvarande genomförs. Bindande bud skall ha inlämnats senast den 2 november. Skälet till SCAs ställningstagande är främst den betydande exponering inom pappersområdet som ett förvärv skulle medföra, främst till följd av att ett förvärv villkorats av uppförandet av en ny stor pappersmaskin för tillverkning av testliner. Stockholm den 2 november 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel 08-788 51 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/02/19991102BIT00580/bit0002.pdf