SCA Halvårsrapport 1999

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 1999 SCA i korthet 99:2 99:1 9906 9806 Nettoomsättning, Mkr 16.389 16.242 32.631 30.121 Resultat efter finansiella poster, Mkr 1.287 1.128 2.415 2.858 Exklusive poster av engångskaraktär 1.287 1.128 2.415 2.458 Vinst per aktie efter skatt, kr 4:25 3:76 8:01 9:62 Rörelsens kassaflöde per aktie, kr 8:57 4:25 12:82 5:91 * Volymexpansion, företagsförvärv och rationaliseringsåtgärder har, trots hård priskonkurrens och svag efterfrågan i Västeuropa, medfört att koncernens resultat efter finansiella poster för det andra kvartalet, exklusive poster av engångskaraktär, är det bästa sedan sista kvartalet 1995. * Det kassamässiga rörelseöverskottet förbättrades med 6 %, och rörelsens kassaflöde uppgick till 2.550 Mkr, vilket är i nivå med koncernens kassaflödesmål för den aktuella perioden 1999. * Fortsatt jämn resultatnivå för Hygienprodukter. * Förbättrat resultat och förbättrade marginaler för Förpackningar jämfört med första kvartalet. * Inom Grafiska Papper har en resultatåterhämtning inletts under det andra kvartalet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/29/19990729BIT00010/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/07/29/19990729BIT00010/bit0002.pdf Hela rapporten