SCA förvärvar potugisiska tissue-företaget Nisa

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar det portugisiska tissue-företaget Nisa SCA har förvärvat samtliga aktier i det portugisiska tissue-företaget Nisa med en marknadsandel om ca 20 %. Förvärvet, som är ett ytterligare steg i den expansions- och förvärvsplan som presenterats tidigare under året, stärker SCAs position inom hygienprodukter på den iberiska halvön. Nisa, som sysselsätter 140 personer, är marknadsledare i Portugal inom segmentet handelns egna märken (private label) och är även en betydande leverantör till den s.k. AFH-marknaden (Away From Home). SCAs totala marknadsandel i Portugal efter förvärvet uppgår till 23 %, vilket för upp bolaget till en andraposition på marknaden. Tillväxten är ca 5 % per år och per capitaförbrukningen ca 7 kg (genomsitt för Västeuropa ca 12 kg). Den låga per capita-förbrukningen gör att Portugal under de närmaste åren bedöms vara en av de mest växande marknaderna i Västeuropa. Omsättningen i Nisa under 1999 beräknas uppgå till ca 150 Mkr. Konverteringskapaciteten är modern och av hög teknisk standard och uppgår till 25.000 ton. Nisa förfogar över en mindre, äldre tissue-maskin. Vid förvärvet av Panosa i Spanien i slutet av oktober meddelades avsikten att ersätta äldre tissue-maskiner med en ny modern enhet för att täcka SCAs kapacitetsbehov i regionen. SCAs produktionskapacitet inom tissue i regionen är idag ca 67.000 ton. En ny maskin beräknas motsvara dagens kapacitet. SCA är idag marknadsledare inom inkontinensprodukter i Portugal med leveranser till såväl detaljhandeln som den institutionella marknaden. Tillsammans med Nisa kommer den årliga omsättningen att uppgå till 300 Mkr. Genom de tidigare förvärven Marpo och Panosa i Spanien samt dagens förvärv av Nisa uppgår SCAs tissue-försäljning på den iberiska halvön till närmare 100.000 ton per år, vilket för upp SCA till den ledande positionen i regionen. Tissue, inkontinensprodukter samt barnblöjor beräknas inom regionen för SCA nå en årlig försäljning om sammanlagt 1,6 miljarder kronor. På säljarens begäran offentliggörs inte köpeskillingen. Företaget, som uppvisar en god lönsamhet, förvärvas till en multipel om 5 ggr rörelseöverskottet (EBITDA) för 1999. Projektet uppvisar en lönsamhet som väl överstiger SCAs avkastningskrav. Stockholm den 30 november 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information v.v. kontakta: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. Tel. 08-788 51 51, Alfred Heinzel, VD, SCA Hygiene Products. Tel. 0049 8035 802 01, Sten Lindholm, informationsdirektör. Tel. 08-788 51 62. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/19991130BIT00050/bit0002.pdf