SCA förvärvar minoritetsandel i Central Package Group

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar minoritetsandel i Central Package Group SCA har förvärvat 11 % av aktierna genom nyemission i Central Package Group för cirka 36 miljoner kronor. Köpeskillingen överträffar väl SCAs avkastningskrav. Vidare har SCA erhållit en option att öka ägarandelen till 51 % inom fem år. Ägare av aktiemajoriteten är Anthony T.H. Chen. Central Package omsatte 1998 cirka 50 miljoner USD. Företaget har sin bas i Singapore och producerar på årsbasis cirka 50 miljoner kvadratmeter wellpapp och andra förpacknings-produkter. Tillverkningen sker i Kina, Singapore, Malaysia, Thailand och Indonesien. SCA har även ett samägt bolag med Weyerhaeuser för wellpapptillverkning i Kina och försäljning av liner och annan förpackningsråvara på de asiatiska marknaderna. Den första wellpappanläggningen i Shanghai togs i drift under våren 1998 och den andra, i Wuhan, beräknas stå färdig våren 1999. Bedömningen har gjorts att Central Package på ett utmärkt sätt skulle bidraga till uppbyggnaden av det nätverk av anläggningar som torde erfordras för en långsiktig, lönsam asiatisk verksamhet. Viktigt är även att huvudägaren, Anthony T.H. Chen, med sin unika och djupa kunskap kan bistå ledningen för de kinesiska verksamheterna. Stockholm den 29 januari 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Colin Williams, VD, SCA Packaging.Telefon +32-2-718 37 30 eller Sten Lindholm, informationsdirektör, SCA. Telefon 08-788 51 62. INFORMATION SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/29/19990129BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/29/19990129BIT00030/bit0002.pdf