SCA förvärvar brittiskt tissueföretag

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar brittiskt tissueföretag SCA har för 192 miljoner pund på skuldfri bas (2,55 miljarder kronor) förvärvat samtliga aktier i det brittiska tissueföretaget AM Paper Group Ltd. AM Paper har expanderat kraftigt under de senaste åren. Under 1999 har företaget bl.a. tagit i drift en ny maskin för framställning av tissue med s.k.TAD-teknik, d.v.s. med en produktionsinriktning mot högsta produktkvalitet. AM Papers marknadsandel uppgår till 14% av den brittiska konsument-tissuemarknaden. Förvärvet innebär att SCAs samlade marknadsandel inom konsumentsektorn i Storbritannien nu fördubblas och kommer att uppgå till 28 %. Beräknat på bedömt utfall 2000, den första hela 12-månadersperioden med den nya pappersmaskinen i drift, motsvarar köpeskillingen multiplar för rörelseöverskottet (EBITD) respektive rörelseresultatet (EBIT) på 5,4 ggr respektive 7,0 ggr. För 1999 bedöms köpeskillingen motsvara en multipel på 7,4 ggr rörelseöverskottet (EBITD) och 9,7 ggr rörelseresultatet (EBIT). 1999 års bedömda utfall baseras på att den nya TAD-maskinen befinner sig i en uppkörningsfas. Köpeskillingen motsvarar en multipel på 1,4 ggr försäljningen för år 2000. AM Paper är Storbritanniens näst största leverantör av tissue för handelns egna märken (private label), ett marknadssegment där SCA, fram till idag, har varit underrepresenterat. Efter förvärvet uppgår SCAs marknadsandel inom private label-segmentet till 30 %. Tillverkningen inom AM Paper sker dels med TAD-teknologi, dels med konventionell teknologi. Den totala maskinkapaciteten uppgår till 60.000 ton per år, varav 30.000 avser TAD. Konverteringskapaciteten uppgår till 100.000 ton per år. Antalet anställda är cirka 600 personer. Den förvärvade verksamheten kommer att kunna integreras på ett gynnsamt sätt i SCAs brittiska verksamhet; bl.a. kommer AM Papers stora konverteringskapacitet att kunna utnyttjas för att konvertera moderrullar från SCAs anläggning i Prudhoe, vilken SCA förvärvade av Kimberly Clark 1996. Vidare kan SCA genom detta förvärv starkt etablera sig på marknaden för private label-produkter (toalettpapper, hushållspapper och ansiktsservetter) samtidigt som SCAs försäljning av varu-märkesprodukter kan fortsätta att utvecklas i kraft av den nyförvärvade konverteringskapaciteten. Dessa förhållanden samt andra planerade samordningsåtgärder, gör att förvärvet bedöms få ett CVA-index på minst 1,2, d.v.s. överstiga SCAs vägda kapitalkostnad med minst 20 %. Verksamheten förväntas fr.o.m. år 2000 bidra med 100-120 miljoner kronor till SCAs nettovinst, motsvarande 0.50-0.60 kronor per aktie. Förvärvet utgör ett led i SCAs strategiska tillväxtplan för Europa inom hygienområdet, vilken syftar till att koncernen skall vara en ledande leverantör av såväl varumärkesprodukter som produkter för handelns egna märken med en total marknadsandel på minst 20%. SCAs produktportfölj i Storbritannien består idag av Velvet toalettpapper, Wipe & Clean hushållspapper, Tork tissue för storförbrukare, Bodyform menstruationsskydd, Tena inkontinensprodukter samt Up & Go barnblöjor och barnblöjor för handelns egna märken. Förvärvet kommer att ge SCA en ny närvaro på marknaden för ansiktsservetter. SCA och AM Papers samlade försäljning av hygienprodukter i Storbritannien beräknas för år 2000 uppgå till närmare 5 miljarder kronor. Förvärvet av AM Paper är inte villkorat av myndigheters godkännande och kräver ej godkännande enligt EGs förvärvsregler. Transaktionen kommer att anmälas till de brittiska konkurrrens-myndigheterna. Presskonferens En presskonferens hålls på Biblioteksgatan 29 Konferenser AB, Stockholm, tisdagen den 31 augusti 1999 kl 14.30. Stockholm den 31 augusti 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef. tel. 08-788 51 51 Sten Lindholm, informationsdirektör. tel. 08-788 51 62 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/31/19990831BIT00160/bit0002.pdf