Sammansättningen av styrelsen för nya MoDo Paper är nu klar

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Gemensamt pressmeddelande: 1 juli 1999 MoDo och SCA Sammansättningen av styrelsen för nya MoDo Paper är nu klar Sammansättningen av styrelsen för nya MoDo Paper - det av MoDo och SCA 50/50- ägda företaget inom finpapper - är nu klar. Ordförande blir Lennart Nilsson, styrelseordförande i Celsius, Sveriges Verkstadsindustrier samt Lunds universitet. Nilsson är vidare styrelseledamot i Cardo, Industrivärden, Trelleborg, SAF och Sveriges Industriförbund. Styrelsen kommer i övrigt att bestå av följande ledamöter: Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders, Getinge Industrier och Lifco. Michael Bertorp, vice VD i SCA med ansvar för affärsutveckling. Berthold Lindqvist, styrelseordförande i Munters samt styrelseledamot i Pharmacia & Upjohn, Bure, Securitas och Trelleborg. Fredrik Lundberg, VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen samt styrelseordförande i MoDo, Cardo och Hufvudstaden. Lundberg är vidare styrelseledamot i L E Lundbergföretagen och NCC. Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef i SCA samt styrelseordförande i AGA. Martin-Löf är vidare styrelseledamot i SCA, Ericsson samt Sveriges Industriförbund. Bengt Pettersson, VD och koncernchef i MoDo. Pettersson är vidare styrelseledamot i MoDo, L E Lundbergföretagen, Cardo samt Sveriges Industriförbund. Jan Åström, blivande VD i MoDo Paper och för närvarande VD för SCA Fine Paper. I styrelsen kommer även arbetstagarrepresentanter att ingå. Bildandet av MoDo Paper-koncernen, i vilken MoDos och SCAs finpappers- och grossiströrelser går samman, beräknas ske per den 1 oktober i år. Samgåendet förutsätter tillstånd av berörda konkurrensmyndigheter samt godkännande av bolagsstämman i SCA Hygiene Products AG (f.d. PWA). MoDo Paper, med säte och huvudkontor i Stockholm, avses börsnoteras inom en tvåårsperiod. Koncernen blir den tredje största inom finpapper i Europa och får en omsättning på cirka 19 miljarder kronor, ett bokfört eget kapital på cirka åtta miljarder kronor samt cirka 6.000 anställda. Produktionskapaciteten uppgår till cirka 1,7 miljoner ton finpapper och grossiströrelsens leveranser till cirka 1,1 miljoner ton per år. Vidare information lämnas av: Bengt Pettersson, VD och koncernchef i MoDo, tel. 08/666 21 00 Sverker Martin-Löf, VD och koncernchef i SCA, tel. 08/788 51 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/07/01/19990701BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/07/01/19990701BIT00320/bit0002.pdf