Planerat ordförande- och VD-skifte i SCA år 2000

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Planerat ordförande- och VD-skifte i SCA år 2000 Med anledning av att SCAs verkställande direktör Sverker Martin-Löf föreslås som ny ordförande i AGA, lämnar SCAs ordförande Bo Rydin följande kommentar: "Anledningen till att Sverker Martin-Löf anses kunna ta på sig ordförandeskapet i AGA är, att avsikten är att hans arbetssituation inom SCA ska förändras från och med bolagsstämman år 2000. Jag har meddelat de större aktieägarna att jag vid den tidpunkten önskar lämna SCAs styrelse. Ledamöterna i styrelsen har förklarat att man då avser att välja Sverker Martin-Löf till ny ordförande i SCA. Detta val stöds också av de större aktieägarna. Styrelsen räknar med att i god tid före bolagsstämman år 2000 kunna presentera en ny verkställande direktör i SCA." Stockholm den 8 mars 1999 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA Koncernstab Information ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/08/19990308BIT00050/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/03/08/19990308BIT00050/bit0002.doc