Organisation fastställd för nya MoDo Paper

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Gemensamt pressmeddelande: 23 augusti 1999 MoDo och SCA Organisation fastställd för nya Modo Paper Organisationen för nya Modo Paper - det av MoDo och SCA 50/50-ägda företaget inom finpapper - är nu fastställd. VD i Modo Paper blir som tidigare meddelats Jan Åström, för närvarande VD i SCA Fine Paper. Modo Paper organiseras i 6 koncernstaber och 4 affärsområden. Organisationen gäller från och med 1 oktober 1999, då nya Modo Paper startar sin verksamhet. Koncernstaberna blir följande: * Finans. Chef blir Thomas Wulkan, f n finanschef i SCA Fine Paper. * Teknik. Chef blir Sven Wird, f n divisionschef MoDo Paper Husum. I koncernstab Teknik ingår Forskning och Utveckling med verksamhet i Örnsköldsvik och Stockstadt. * Strategiska inköp. Chef blir Bruno Martsch, f n chef för strategiska inköp i SCA Fine Paper. * Human Resources. Chef blir Karin Eliasson. Hon kommer närmast från en befattning som Vice President vid Stora Ensos Corporate Human Resources funktion i Stockholm. Karin Eliasson har dessförinnan haft ledande befattningar inom Human Resource området i bl a Celsius-koncernen. * Juridik. * Communications/Investor Relations. Chefer för Juridik och Communications/Investor Relations kommer att utses senare. Samtliga koncernstabschefer placeras vid huvudkontoret i Stockholm. Följande affärsområden inrättas: * Commercial Print. I Commercial Print ingår bestrukna och obestrukna ark och rullar för grafisk industri. Chef blir Wolfram D. Kutter, f n marknadsdirektör för Commercial Print i SCA Fine Paper. Placering Raubling, Tyskland. * Office Paper. I Office Paper ingår kontorspapper och blankettpapper samt Modo Paper Distribution. Modo Paper Distribution kommer att placeras i Örnsköldsviksområdet. Chef för affärsområdet med placering i Stockholm kommer att utses inom den närmaste tiden. * Pulp and Packaging. I Pulp and Packaging ingår avsalumassa, förpackningspapper, inköp av massa samt ligninbolaget CWZ med tillverkning i Stockstadt och Mannheim. Chef blir Jan Jakobsson, f n chef för Sales and Marketing i MoDo Paper. Placering Örnsköldsviksområdet. * Merchants. I Merchants ingår grossistverksamheten från MoDo och SCA. Chef blir Josef Wanzenböck, f n chef för SCA Paper Trade. Biträdande chef blir Ulf Scharin, f n chef för MoDo Merchants. Placering Stockholm. I Modo Paper ingår sju bruk. Chef för respektive bruk är: Husum: Sven Wird (kvarstår tills efterträdare utsetts). Wifsta: Jonas Lilja. Silverdalen: Efterträdare till Hans Karlsson, som går i pension 30 september, utses under hösten. Stockstadt: Wolfgang Czirnich. Hallein: Robert Hock. Alizay: Jean-Luc Sarter. PSM: Guillaume de Vogüe. Koncernen blir den tredje största tillverkaren av finpapper i Europa. Modo Paper avser att ta marknadsledande positioner inom tillväxtområdena kontorspapper och grafiska papper. Modo Paper avses börsnoteras inom en tvåårsperiod. Koncernen får en omsättning på cirka 19 miljarder kronor, ett bokfört eget kapital på cirka åtta miljarder kronor samt cirka 6 000 anställda. Produktionskapaciteten uppgår till cirka 1,7 miljoner ton finpapper och grossiströrelsens leveranser till cirka 1,1 miljoner ton per år. För ytterligare information kontakta gärna Jan Åström, tel: 0493-617 08. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/23/19990823BIT00320/bit0002.pdf