Unikt samarbete mellan SCA och NordNet Securities

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Unikt samarbete mellan SCA och NordNet Securities SCA och NordNet Securities har ingått ett samarbete som ett led i att öka servicen till SCAs investerare. Dessa erbjuds möjligheten att elektroniskt via Internet till ett lågt pris kunna investera i SCAs aktier. Handel sker hos Nordnet via SCAs hemsida och courtaget är 0,08%, minimicourtage 60 kr. Detta samarbete är troligen det första i världen i sitt slag. Internet är den snabbast växande informationskanalen. SCA har höga ambitioner i informationsgivningen via hemsidan www.sca.se. När en potentiell investerare går in på SCAs hemsida kan en bred och djup information om bolagets utveckling erhållas samtidigt som transaktionskostnaden kan betraktas som mycket konkurrenskraftig. NordNet är en bifirma till Öhman J:or Fondkommission AB och ledande när det gäller värdepappershandel via Internet i Sverige. Stockholm den 8 september 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Sten Lindholm, informationsdirektör SCA. Tel. 08-788 51 62 eller Peter Horwitz, VD NordNet Securities. Tel. 08-402 52 56