SCA "outsoursar" maskintillverkning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA "outsoursar" maskintillverkning SCAs affärsområde Hygienprodukter har idag undertecknat ett samarbetsavtal med den italienska maskintillverkaren GDM Spa. Samarbetet gäller utveckling av maskinutrustning för SCAs tillverkning av inkontinens- och menstruationsprodukter samt barnblöjor. GDM är världsledande leverantör av bland annat denna typ av maskinutrustning. Enligt samarbetsavtalet kommer GDM att överta SCAs norska maskintillverkning inom hygienområdet med cirka 100 anställda. SCA frigör på detta sätt resurser för den egna hygienverksamheten och bedriver istället ett nära utvecklingssamarbete med GDM. Inga personalneddragningar kommer att göras i den norska verksamheten. Köpesumman är inte officiell. SCA och GDM kan enligt avtalet samarbeta med andra företag gällande utveckling och tillverkning av maskinutrustning. Genomförandet av affären är villkorat av bl a formalisering av vissa avtal rörande patent. SCA är ett integrerat pappersföretag som producerar hygienprodukter, förpackningar och grafiska papper. Den totala omsättningen uppgår till ca 59 miljarder kronor. SCA Hygiene Products omsätter ca 26 miljarder kronor inom tissue- och fluffprodukter (inkontinens-produkter, menstruationsprodukter och barnblöjor) och är ett av de ledande europeiska företagen inom dessa produktområden. Stockholm den 18 december 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna: Martin Orrbeck, Senior Vice President, Corporate Development, SCA Hygiene Products. Telefon + 49-8035 80218. SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Corporate Communications Box 7827, SE-103 97 STOCKHOLM, Sweden Tel +46 8-788 51 00, Fax +46 8-678 81 30 www.sca.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00160/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/18/19981218BIT00160/bit0002.pdf