SCA förvärvar hygienföretag för 1 miljard kronor på tillväxtmarknader

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA förvärvar hygienföretag för 1 miljard kronor på tillväxtmarknader SCAs styrelse har godkänt ett antal företagsförvärv inom hygienområdet för sammanlagt ca 1 miljard kronor. Samtliga projekt ligger i linje med den tidigare redovisade tillväxtstrategin för koncernens hygienområde. Brasilien ny SCA-marknad I Brasilien deltar SCA i en nyemission i tissueföretaget Melhoramentos Papeis Ltda (MP), vilken ger SCA en ägarandel på 50 %. MP har idag en kapacitet på ca 60.000 ton tissue och omsättningen uppgår till ca 900 Mkr. Marknadsandelen är ca 10 %. Genom kapacitetshöjande åtgärder på existerande tissuemaskiner samt investering i konverteringsutrustning skall kapaciteten höjas till ca 115.000 ton. Med MP som bas öppnas vidare möjligheter att introducera inkontinens- och mentruationsprodukter på den brasilianska marknaden. Transaktionen beräknas vara slutförd i slutet av 1998. Stärkt ställning på den andinska marknaden I Colombia, där SCA 1997 förvärvade 20 % av aktierna i tissueföretaget Productos Familia S.A., ökar SCA nu sitt ägande successivt till 50 %. Bolagets försäljning har utvecklats mycket positivt det senaste året. Efter SCAs inträde har samtliga aktier förvärvats i Tecnopapel, det ena av Ecuadors två tissueföretag. SCA har sedan tidigare ett 50/50 joint-venture med Productos Familia inom fluffområdet. Utökat engagemang i Asien På Filippinerna förvärvas samtliga aktier i tissueföretaget Holland Pacific Paper Inc. (HPPI). Kapaciteten uppgår idag till 22.000 ton tissue och 8.000 ton specialpapper. Specialpappersmaskinen kan konverteras för tissuetillverkning. Omsättningen uppgår till ca 75 Mkr och marknadsandelen är ca 22 %. SCA har sedan tidigare joint ventures i Japan, på Taiwan samt i Australien. Finansiering genom kassaflödet Samtliga förvärv möter väl SCAs avkastningskrav för de olika regionerna (ca 20 %) Finansieringen bedöms kunna ske inom ramen för SCA-koncernens kassaflöde från rörelsen 1998. Stockholm den 27 augusti 1998 SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) Koncernstab Information För ytterligare information kontakta gärna Sverker Martin- Löf, VD och koncernchef, tel 08-788 51 51 eller Sten Lindholm, informationsdirektör, tel 08-788 51 62.