Helikopeter som gödslar

SCA utför skogsgödsling

  • Nyhet
  • Skog
  • För skogsägare

SCA kommer att gödsla på egen skog samt åt privata skogsägare i Västernorrland och Jämtland under 2024. Vi börjar i maj och beräknar vara klara i augusti 2024.

Gödslingen görs med hjälp av en helikopter som flyger på låg höjd. Känsliga miljöer skyddas med buffertzoner som inte gödslas.

Samråd och anmälan har gjorts till Skogsstyrelsen.

Om du har skogsskiften som angränsar till SCAs mark, och vill informera oss om privata vattentäkter och dylikt kontakta:

AB Skogsflyg Cassel Aero
Tel: 060-25 70 15