Risk för eventuellt buller från Ortvikens massafabrik

  • Nyhet
  • Massa

Pga risk för takras har vi vidtagit åtgärder som gör att det finns risk för buller från Ortviken under helgen. Det som orsakar bullret är ånga som vi blåser ut.

Vid frågor kontakta Portvakten 060-19 41 83.