Positiva till skarpare hållbarhetsmål

  • Nyhet
  • Hållbarhet

Till 2040 ska skogsindustrins produkter vara helt fossilfria och återvinningsbara. Det är ett ambitiöst gemensamt hållbarhetslöfte genom samarbetsorganisationen Skogsindustrierna, och som ligger i linje med SCAs befintliga vision.

– I de industriella processerna har vi redan kommit väldigt långt och när vi gör nya investeringar är hållbarhet centralt. Att vi nu har en gemensam branschagenda är värdefullt för att komma vidare med de svåraste utmaningarna, säger SCAs hållbarhetschef Hans Djurberg. 

Hans Djurberg konstaterar att det är logiskt att en näring som jobbar med förnybar skogsråvara också tar en ledande roll i sträva mot fossilfrihet och resurseffektivitet. Inom Skogsindustrierna har SCA tillsammans med omkring 200 andra företag beslutat om fyra olika målsättningar för att göra den gemensamma näringen helt hållbar.

År 2030 ska träprodukter vara återbrukbara. Detta samtidigt som material och andra produkter som näringen tillverkar ska vara helt återvinningsbara samma år. 

– Det finns väldigt goda förutsättningar för ökad cirkularitet och att prioritera effektivt resursanvändande. Ett exempel är SCAs investering i en ny pappersmaskin vid bruket i Obbola, där vi höjde produktionskapaciteten genom att samtidigt bygga en ny returfiberlinje som gör att vi kan återvinna 1700 ton returfiber varje dygn, säger Hans Djurberg. 

– Det blir även spännande och viktigt att arbeta nära våra kunder för att hjälpa dem att öka effektiviteten i resursutnyttjandet, fortsätter han. 

År 2035 ska samtliga producerade produkter vara helt fossilfria och år 2040 ska transporterna vara fossilfria. 

Hans Djurberg konstaterar att dessa mål hänger ihop med varandra och blir viktiga att hantera tillsammans.

– SCAs produkter tillverkas i praktiskt taget fossilfria processer och har oerhört små fossila spår redan som det är. Det är något vi jobbat länge med och det är en del av vår affär, så utvecklingen på det området kommer fortsätta i positiv riktning, säger Hans Djurberg. 

Den stora utmaningen ligger i att ställa om transporter och genom det övervinna näringens största utmaning. 

– Här måste man vara ödmjuk inför att vi måste få hela samhället med oss. För ökad eldrift krävs exempelvis att elnäten planeras och dimensioneras för att klara av det. Till exempel har vi har två viktiga tvärbanor för tågtransporter som kommer behöva elektrifieras, säger Hans Djurberg. 

Foto: Michael Engman