Nytt nummer av tidningen Din Skog

  • Nyhet
  • Skog
  • För skogsägare

I Din Skog nr 1 2024 fokuserar vi på hur man kan minska risken för toppbrott i skogen och hur man kan bekämpa skadesvampen törskate. Och så testar vi digital fartbegränsning på timmerbilar och bjuder på barriga fakta.

Din Skog nr 1 2024

I årets första nummer av Din Skog redogör SCAs skogsspecialist Moa Widman för hur man kan agera om man drabbats av toppbrott efter den snörika vintern och hur man kan minskar risken för nya brott. Vi har också träffat ett skogsägarpar som hade tur i oturen när de upptäckte snöbrott på sin fastighet. Tillsammans med Anna Marntell, SCAs representant i projektet Demoförsök Törskate redovisar vi de första resultaten och några skötselråd från en långtidsstudie av törskateangrepp.

Du får också veta vad som gäller för avstyckning, klyvning och reglering av en fastighet och träffa två bröder som fick till en lyckad fastighetsdelning. Och så har Din Skog åkt med en timmerbil som körs med digital hastighetsbegränsning.

Dessutom barriga fakta, en genomgång av varför Sveriges EU-rapportering av skyddad skog har sådan betydelse och goda mattips för vinterutflykten.

Detta och mer därtill i Din Skog – tidningen för dig som gillar skog och skogsbruk.

Läs tidningen

För att läsa tidigare nummer eller skaffa en prenumerera på Din Skog kostnadsfritt - mer information finns här