Reningsdammen Torsboda

Ny damm för bättre miljö på Torsbodaterminalen

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Nu får SCAs virkesterminal i Torsboda en ny och modern reningsdamm för bevattningsvatten. Den nya dammen rymmer 1 500 m³ jämfört med den nuvarande på 170 m³.

SCAs virkesterminal i Torsboda i Timrå byggdes 2017-2018 och fyller en viktig funktion för virkesförsörjningen till SCAs industrier och sågverk i regionen. För att kunna rena vattnet som används för att bevattna virket som lagras byggdes det en reningsdamm.

– Den gamla dammen var för liten för verksamheten och fyller inte de behov vi har på terminalen, säger Kennet Bergqvist, verksamhetsutvecklare, SCA Skog. Den nya dammen är större och bättre och kommer att rena vattnet mycket bättre, vilket blir bra för miljön.

SCA har fått nya miljövillkor för Torsbodaterminalen. Tillståndet innebär att SCA nu får lagra 400 000 m3 virke och vattna allt virke vid behov.

– Med våra nya miljövillkor har vi nu bättre möjligheter att använda hela terminalen på ett optimalt sätt, säger Kennet.

Den nya dammen får en volym på ungefär 1 500 m3, och är en sedimenteringsdamm. Det innebär att vattnet ska rinna långsamt genom dammen så att olika partiklar sjunker till botten där de blir kvar, medan det renade vattnet kan rinna ut i Norrån.

Foto: Kennet Bergqvist/SCA