Mer CTMP på Ortviken

  • Nyhet

– Den största utmaningen, förutom att vi hade en pandemi att hantera under projektet, som påverkade både oss, våra entreprenörer och logistiken var att riva stora delar av pappersbruket och bygga nytt på samma gång, säger fabrikschefen Anders Granström. Men vi fick ihop projektet enligt plan och håller nu på att kvalificera existerande produkter, det innebär också att CTMP produktionen på Östrands massafabrik nu är nedstängd.

Produktionen kommer att tredubblas till 300 000 ton

– Ett stort fokus har legat på att erbjuda en bred produktportfölj. Att klara av att hantera flera typer av vedslag och att ta fram olika massaegenskaper i flera raffineringssteg, fortsätter Anders. Renseriet återanvänder vi, men för att klara en effektiv hantering av olika trädslag har vi nu tre flissilos i stället för en. I massafabriken återanvänds primär- och sekundärraffinör samt sileri. Men det har kompletterats med utjämningsficka, impregnator och förvärmare samt tre lågkoncentrationsraffinörer. Ångavskiljning efter primärraffinering sker med perivapor. Skivfiltret har byggts om för att kunna hantera avvattningen av massan för de olika kvaliteterna.

– För tillverkning av Björk-BCTMP har vi också ett nytt virvelreningssteg. Dessutom har blekeriet byggts om till ett tvåstegsblekeri och en ny byggnad har byggts för avvattning, flingtorkar och en balningsanläggning. Anläggningen är nu dimensionerad för en kapacitet på 300 000 ton per år, dessutom levererar vi fjärrvärme som räcker till 10 000 hushåll, berättar Anders.

– Nya tekniska möjligheter och vår både breda och djupa kompetens gör att vi nu kan ta fram lösningar för flera olika behov och kundgrupper. Vi kan nu erbjuda både ett bredare freeness utbud och låg spethalt. Lägg därtill vår egenutvecklade HT teknologi som ger unik bulk för både gran och björk, säger Sara Qvist, Produkt specialist SCA More.

– Vi levererar signifikanta volymer till t.ex. livsmedelsförpackning vilket ställer mycket höga produktsäkerhetskrav på vår massa. De utökade tvättstegen på Ortviken ger förutsättningar till en mycket ren massa som också minskar lukt- och smakkomponenter. Detta ger oss större möjligheter att utveckla nya livsmedelsgodkända produkter inom detta segment. Kort sagt, våra processtekniska möjligheter gör SCA More relevanta för en bredare marknad, vilket givetvis är utmärkt, avslutar Sara.

Kvalitet i världsklass

Ortvikens anläggning är unik ur kvalitetsmätningsperspektiv, med ett flertal mätpunkter: CSF, spet, medelfiberlängd, prickar, nätverksstyrka. Ljushet mäts i fyra positioner. Utöver detta mäts pH. Målet är att göra on-lineklassning av alla massaprodukter, något som inte görs på så många bruk. Även säkerheten är utökad, dubbla ventiler används för att säkerställa att det går att tömma helt i alla led under underhållsarbetet och balningslinjen är säkrad med ljusautomatik om någon kommer för nära.

Vår nya CTMP-portfölj – SCA More

– Från vår nya, moderna produktionsanläggning på Ortviken och med unik tillgång av certifierad skog, där SCA har tillgång till flertalet vedråvaror lanserar vi SCA More med världens bredaste produktportfölj, säger Stefan Sjöström, Försäljningschef för CTMP.

– Tack vare vår gedigna erfarenhet, hypermoderna anläggning och de forsknings och utvecklingsresurser vi har kommer vi också att utveckla helt nya produkter, ofta speciellt framtagna för att möta speciella behov. Det har varit en framgångsfaktor hittills och nu är vi ännu bättre rustade att ta fram kundanpassade lösningar tillsammans med våra kunder, fortsätter Stefan. Det blir helt enkelt mer av allt. Därav namnet SCA More!

Fotograf: Torbjörn Bergkvist