SCA utför skogsgödsling

  • Nyhet
  • Skog
  • För skogsägare

SCA kommer att gödsla på egen skog i Västerbotten och Norrbotten samt åt privata skogsägare i Norrbotten. Vi börjar i juni 2023 och beräknar vara klara i augusti 2023.

Gödslingen görs med hjälp av en helikopter som flyger på låg höjd. Känsliga miljöer skyddas med buffertzoner som inte gödslas.

Samråd och anmälan har gjorts till Skogsstyrelsen.

Om du har skogsskiften som angränsar till SCAs mark, och vill informera oss om privata vattentäkter och dylikt kontakta:

AB Skogsflyg Cassel Aero
Tel: 076-108 52 50