Insektsstudie i SCAs mångfaldspark Njurundakusten

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Hur påverkas insektsfaunan av en naturvårdsbränning jämfört med manuella naturvårdsåtgärder? Det vill insektsspecialisten Lars-Ove Wikars ta reda i samarbete med bland annat SCA genom att använda mångfaldsparken Njurundakusten utanför Sundsvall.

Lars-Ove Wikars är fil.dr i entomologi (läran om insekter) och professionell naturvårdsbiolog och inriktad på boreal skog med fokus på brandmiljöer. Han har samarbetat med SCA under många år när det gäller olika undersökningar och nu är det dags igen.

– Lasse Wikars ska göra en vetenskaplig studie av insektsfaunan före och efter naturvårdsbränning jämfört med motormanuella naturvårdsåtgärder. Han samlar in insekter både före och efter åtgärderna, berättar Gustaf Nilsson, naturvårdsspecialist vid SCA. 

Tre områden

SCAs mångfaldspark Njurundakusten är ett av tre områden som är med i studien. Sedan ingår även Brämön, med Länsstyrelsen Västernorrland, och Agön, Länsstyrelsen Gävleborg. 

– Det här var ursprungligen en studie som länsstyrelserna hade beställt men där även vi på SCA blev involverad, då vi var intresserad av en insektsstudie, förklarar Gustaf och fortsätter:

– Vi har valt ut tre områden i Njurundakusten som alla består av hällmarkstallskog nära havet. Ett område på ca 20 hektar för bränning och ett område som ligger cirka 1 km från bränningen där vi tänker göra manuella åtgärder så som katning och ringbarkning. Sedan blir det ett kontrollområde, där vi inte gör något, utan det området får fungera som ett referensområde.

Insektsfälla sätts upp
En av de 30 insektsfällor som i maj sattes upp inom tre olika områden i Njurundakustens mångfaldspark .

Nya insektsinventeringar

I våras sattes det upp tio insektsfällor per område i Njurundakusten, som sedan samlades in i slutet av sommaren. När SCA har utfört de manuella åtgärderna liksom naturvårdsbränningen blir det en ny insektsinventering året efter bränningen. Därefter görs ytterligare en inventering cirka fem år efter åtgärderna.

– Det här blir en intressant studie, som förhoppningsvis ger oss värdefulla kunskaper om insekter och hur de påverkas av olika naturvårdsåtgärder, säger Gustaf. Sedan kan vi också jämföra våra resultat med de resultat som kommer fram i länsstyrelsernas områden.

Foto: Emelie Westin/SCA