SCA blir helägare till Gällö Timber

  • Nyhet
  • Skog
  • För skogsägare

Efter 13 år som delägare av Gällö Timber blir SCA helägare till sågverket och Gällö Skog. För dig som skogsägare blir skillnaderna inte så stora efter affären. – Gällö Skog kommer att fortsätta som det bolag det är i dag och serva skogsägare som vill sälja virke, avverka eller göra andra skogliga åtgärder, säger Viktoria Lindstrand Munkby, marknadschef vid SCA Skog.

Gällö Timber AB ägs sedan 2010 till hälften av Persson Invest och till hälften av SCA. I bolaget ingår Gällö sågverk och Gällö Skog. Gällösågen producerar runt 370 000 kubikmeter sågad vara per år och har cirka 85 anställda. Kunderna finns i Sverige, övriga Europa, norra Afrika och Kina. Gällö Skog köper virke och erbjuder skogliga tjänster för skogsägare och har cirka 30 anställda fördelade på nio kontor i Jämtlands och Västernorrlands län.

När samarbetet inleddes fick SCA en köpoption på resterande andel i bolaget. SCA väljer nu att använda köpoptionen och blir från och med den 1 januari 2024 helägare av Gällö Timber AB. Men ägarförändringen för inte med sig några större förändringar. De skogsägare som anlitar Gällö Skog kommer precis som vanligt att kunna vända sig till sin köpare.

Mycket skoglig kompetens

– Verksamheten inom Gällö Skog kommer att fortsätta som innan, med uppdraget att försörja Gällö sågverk med timmer. Men nu blir Gällö Skog en ännu starkare, tryggare och mer långsiktig partner att vända sig till, med mycket skoglig kompetens och bra erbjudanden till dig som äger skog, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef för SCA Skog.

Inte heller för sågverket finns det några planerade förändringar när SCA tar över. Så sent som i somras investerades 35-40 miljoner kronor i såglinjen för att öka kapaciteten. I början av nästa år kommer två nya torkar att färdigställas. Samarbetet med Persson Invest kommer också att fortsätta. SCA kommer bland annat att leverera sågade trävaror till Persson Invests hyvlerier och köpa skogsråvara från Persson Invest.

– Med förvärvet stärker SCA sin position som en av Sveriges ledande producenter av sågade trävaror. Det gynnar regionens skogsägare då vi kommer att ha ett fortsatt stort behov av virke, säger Jonas.