SCAs julklappar går till cancerforskning, Ukraina och stöd i Baltikum

  • Nyhet
  • Koncernnyheter

SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2022 var en donation på 1,5 miljoner kronor till fyra mottagande organisationer.

Samtliga medarbetare ombads att prioritera en av fyra organisationer genom en omröstning på bolagets intranät. För 2022 års julklapp var följande organisationer valbara:

  • Cancerforskningsfonden i Norrland
  • Hoppets stjärna, till stöd för Ukraina
  • Stiftelsen Livslust i Lettland
  • SOS Barnbyar i Estland

Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 826 000 kronor, Hoppets stjärna får 353 000 kronor, SOS Barnbyar i Estland får 188 000 kronor och Stiftelsen Livslust i Lettland får 133 000 kronor.

Pengarna överförs till de fyra organisationerna under januari månad tillsammans med en varm hälsning från SCAs medarbetare.

För ytterligare information, kontakta: Anders Edholm, kommunikationsdirektör, tel 060-19 32 12

Foto: Magnus Eklund