Nytt RoRo-schema optimerar rutterna

  • Nyhet
  • Logistik

SCAs mångmiljardinvestering i världens största kraftlinermaskin i Obbola innebär kraftigt ökade produktionsvolymer av fossilfritt producerad kraftliner. SCA Logistics förnyar därför RoRo-schemat och öppnar samtidigt för nya transportmöjligheter med start under 2023.

Det nya schemat innebär framför allt att ytterligare en tur kommer att anlöpa Umeå. Den huvudsakliga bakgrunden till förändringen är SCAs expandering av kraftlinertillverkningen i Obbola. Beslutet vilar på den allt starkare efterfrågan på förnybara förpackningar ute i Europa, ett behov som fortsätter växa i takt med ökad e-handel, växande befolkning och ambitionen att minska plastanvändningen.

Optimerat upplägg

Kapaciteten vid pappersbruket har gått från en årlig produktion på 450 000 ton till 725 000 ton kraftliner och SCA Logistics möter volymökningen med det nya RoRo-schemat som började implementeras i januari.

– Vårt tidigare schema hade en struktur baserad på 2016 års volymer. Vi har givetvis gjort justeringar under åren, men nu har vi verkligen optimerat upplägget utifrån de volymer vi har idag och den utveckling vi ser framöver, säger Andreas Disby, Forwarding Manager, Vessel Operations på SCA Logistics.

Även andra kunders förändrade behov har tillgodosetts och det nya schemat säkrar hållbara transporter.

– Med det här RoRo-schemat kommer vi att kunna prestera vårt allra bästa och hålla tiderna samtidigt som vi kör i jämn hastighet på hela den aktuella sträckan. Det i sin tur ger en lägre bränsleförbrukning vilket är en miljöfördel, säger Andreas.

Utrymme för mer gods

I och med att Umeå kommer att anlöpas ytterligare en gång per vecka jämfört med tidigare schema, skapas mer lastutrymme på turerna som går norrut.

– En ny möjlighet som öppnar sig är att vi kan erbjuda mer kapacitet för norrgående gods från Kiel, Tyskland, och hela vägen upp till Umeå, berättar Andreas.

Ökad kapacitet gäller också norrgående rutt mellan Tyskland och Sundsvall samt mellan Malmö och Umeå/Sundsvall. På norrgående sträcka i dag transporteras bland annat husvagnar, containergods, nya personbilar samt entreprenadmaskiner, som grävmaskiner och hjullastare

– I och med att vi nu har två avgångar från Kiel kan vi strukturera om och erbjuda ytterligare möjligheter att ta mer gods från Malmö, säger Andreas.

Implementeringen av det nya RoRo-schemat håller jämna steg med den successivt ökade leveransen av kraftliner och SCA Logistics räknar med att de nya rutterna kommer att vara fullständigt införda under det tredje kvartalet 2023.

Positiv utveckling

Tillverkningen i den nya pappersmaskinen i Obbola startade i oktober 2022 och den totala investeringen omfattar 7,5 miljarder kronor. Resultatet är världens största kraftlinermaskin med en teknik som sätter nya standarder för marknaden och erbjuder en fossilfri process, vilket matchar förpackningstillverkarnas krav på både hållbar tillverkning och högsta produktkvalitet. 

Implementeringen av det nya RoRo-schemat håller jämna steg med den successivt ökade leveransen av kraftliner och SCA Logistics räknar med att de nya rutterna kommer att vara fullständigt införda under det tredje kvartalet 2023. 

Text: Jennie Zetterqvist
Foto: Håkan Sjödin
Illustration: Frosting