Nytt nummer av tidningen New Ways

  • Nyhet
  • Logistik

I dagarna landar SCA Logistics kundtidning New Ways i brevlådor runt om i världen.

Tidningen skrivs på engelska och skickas ut med post till olika kunder och samarbetspartners. I årets första nummer kan du bland annat läsa om hur SCA Logistics hanterar olika slags projektgods på sina Ro-Ro fartyg, om hur vi använder oss av lots i vårt dagliga arbete och hur vi anpassar våra fartygsanlöp för att möta ökade volymer från SCAs industrier. 

Välkommen att läsa tidningen du med. Du hittar den digitalt via länken nedan, där hittar du även utgåvor från de senaste åren. 

New Ways – SCA

Foto fartyg: Linda Snell