More mat

  • Nyhet

– Vårt nya CTMP-erbjudande skapar nya möjligheter för både oss och våra kunder, inte minst när det gäller att kunna erbjuda massa godkänd för livsmedel. Vi skapar fler lösningar än någonsin tidigare. Under de senaste 10 åren har vi haft grankvaliteter som är godkända för livsmedel och uppfyller alla nödvändiga krav. Nu kan vi även erbjuda björk, med allt som detta mångsidiga råmaterial kan erbjuda, säger Sara Qvist, Produktspecialist SCA More.

Sara fortsätter:

– Våra björkprodukter ger enastående ljushet, låg eftergulning, förbättrad formation och är det självklara valet för krävande kartongkunder.

Tack vare att vi nu kan tvätta massan i ännu fler steg, vilket minskar lukt- och smak- komponenter ytterligare, så kan vi nu erbjuda olika kvaliteter av björk för livsmedelsappli- kationer. SCA More Birch uppfyller de flesta av de krav som gäller för olika segment och marknader.

– Vi ser nu stora möjligheter att växa inom livsmedelssegmentet. Från odlingssubstrat för färska kryddor till livsmedelsproduktion och förpackning av mat, exempelvis mattråg. Segmentet växer bokstavligen så att det knakar, och med vår utökade förmåga att  skräddarsy lösningar för våra kunder, så kan vi också ersätta fossil plast med nya app- likationer inom livsmedelsindustrin, säger Jörgen Bergström, Forsknings- och utvecklingschef, SCA Massa. Jörgen tillägger:

– Vi har många innovationer och förbättrade produkter på gång, formgjutna fiberbaserade tråg är bara ett område. Men framför allt vill vi utveckla nya lösningar tillsammans med våra kunder. Även om vi kanske inte har svaren på alla våra kunders frågor ännu, vill vi ha fler knepiga utmaningar att lösa tillsammans.

Det är då vi verkligen kan hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter. Samtidigt som vi kan hjälpa till att minska användningen av, exempelvis fossil plast.

– Historiskt sett har det största användningsområdet för CTMP-massa varit att öka styvheten i förpackningskartong, exempelvis i vätskeförpackningar. Där används massan   i mellanskiktet för att ge ökad volym och ger en stabilare förpackning. Men idag kan vi erbjuda så mycket mer, särskilt inom livsmedelssegmentet, avslutar Sara.

Foto: Torbjörn Bergkvist