More mat

  • Nyhet

Vårt senaste CTMP-erbjudande skapar verkligen nya möjligheter, inte minst när det gäller att erbjuda livsmedelsgodkänd massa.

  – Vi har skapat fler möjligheter och skräddarsydda lösningar än någonsin tidigare. De senaste 10 åren har vi grankvaliteter som är livsmedelsgodkända och uppfyller alla nödvändiga krav, men nu kan vi även ta med björk, med alla de möjligheter som denna mångsidiga råvara ger, säger Sara Qvist produktspecialist SCA More. Hon fortsätter:

– Våra björkprodukter erbjuder enastående ljusstyrka, låg eftergulning och förbättrad formation och blir nu det självklara valet för krävande kartongkunder. Med våra utökade tvättsteg, som minskar lukt- och smakproblem ytterligare. Vi erbjuder SCA More Birch-kvaliteter för livsmedelsapplikationer som uppfyller de flesta krav som gäller för olika segment och marknader.

– Vi ser stora möjligheter till tillväxt inom livsmedelssegmentet. Från att odla färska kryddor i brickor gjorda av vår massa till all slags livsmedelstillverkning och förpackning av mat. Segmentet växer och med de nya möjligheterna som möjliggör skräddarsydda lösningar för våra kunder, så kan vi även ersätta fossil plast med nya applikationer inom livsmedelsindustrin, säger Jörgen Bergström, forsknings- och utveckllingschef  SCA Massa. Jörgen tillägger:

– Vi har många innovationer och förbättrade produkter på gång, formgjutna fiberbaserade tråg är bara ett område. Men framför allt vill vi utveckla nya lösningar tillsammans med våra kunder. Även om vi kanske inte ännu har svaren på alla våra kunders frågor, vill vi verkligen ha fler utmaningar att lösa tillsammans. Då kan vi hjälpa våra kunder att utveckla sina produkter och samtidigt minska användningen av exempelvis fossil plast.

– Historiskt sett har det största användningsområdet varit att öka styvheten i förpackningskartong, exempelvis i vätskeförpackningar. Där används CTMP-massa i  mellanskiktet, vilket ger ökad volym och mer stabil förpackning. Idag kan SCA erbjuda mycket mer.

Vår starka miljöprestanda, tillsammans med ny effektiv CTMP-process, använder vedråvaran optimalt och får dubbelt så hög avkastning som kemiska massaalternativ. Dessutom kan vi erbjuda marknadens bredaste produktportfölj, vilket i slutändan ger stora möjligheter för våra kunder. Särskilt inom livsmedelssegmentet, avslutar Sara.

Foto: Torbjörn Bergkvist