Hyggesfria metoder – ett komplement till trakthyggesbruk

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

SCA ser hyggesfritt, eller alternativa skötselmetoder, som ett bra komplement till dagens trakthyggesbruk och vi har använt oss av dem i 20 års tid. Metoderna kan vara bra när man till exempel vill värna höga naturvärden och utveckla den biologiska mångfalden.

SCA har jobbat med hyggesfria metoder i många år, som en del i vårt arbete med att bedriva ett ansvarsfullt skogsbruk. Vi hanterar olika skogsområden på olika sätt för att kunna göra rätt åtgärder på rätt plats – från skogar med riktigt höga naturvärden till skogar med mellanhöga värden och till sist den generella hänsyn som vi tillämpar vid alla avverkningar inom vårt trakthyggesbruk.

SCA utgår från tre principmetoder när det gäller hyggesfritt: Lövskogshuggning, blädning och luckhuggning.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med hyggesfria metoder och hur vi sköter om våra skogar för att använda rätt metoder på rätt plats.