Högre säkerhet och enklare hantering med SCA Pure SmartStrap

  • Nyhet

– Vår vision är att ingen ska skada sig på arbetet och att alla ska komma hem friska och oskadda. Den visionen vill vi ta med oss till våra kunder, säger Jessica Sjöberg, Produktspecialist SCA Pure.

SCA Pure SmartStrap är en fiberbaserad lösning för att ersätta metalltrådar runt balarna. Ett önskemål som funnits på flera av våra kunders önskelista och som vi nu erbjuder våra kunder på vår hemmamarknad säger Agnes Åkerlund Försäljningschef Norden & Storbritannien.

Att avlägsna metalltrådarna kan vara riskabelt och kan dessutom vara ett tidskrävande merarbete. Pappersbunden massa kräver varken automatisk eller manuell avtrådning, balen kan matas in i processen med pappersbanden kvar. Banden består av fibrer och lim som löses upp i pulpern. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det viktigt att undvika metall i processen.

– Ingen mer metall som behöver tas bort som riskerar att skada människor eller produktionsutrustning, avslutar Jessica.

De viktigaste kundfördelarna

Förbättrad säkerhet

Pappersbanden är upplösbara

Eliminerar behovet av borttagning samt avfallshantering av metalltråd

Minskade hanteringskostnader