Nytt nummer av tidningen Din Skog

  • Nyhet
  • Skog
  • För skogsägare

Nu har Din Skogs sommarnummer kommit ut. Den här gången kan du bland annat läsa om hur man väcker barnens skogsintresse, vikten av att värna skogens kulturarv och så har vi besökt en restaurang bland tall och gran.

Don skog nummer 2 2023

I Din Skog nr 2 möter du skogsägarna Jan och Johanna Wiklund som tipsar om hur man kan göra sina barn engagerade i skogen och skogsskötsel. Vi ger oss också ut och tittar på man kan värna skogens kulturarv – de forn- och kulturlämningar som vittnar om människornas hårda arbete förr. Vi visar också på vikten av att avverka äldre granskog i rätt tid.

Du får också veta mer om SCAs entreprenörsstöd och möta entreprenören Albin som fick bra support av SCA när han startade sitt företag. Sedan pratar vi orientering med skogsägaren Marianne som orienterat i över 50 år.

Vi har dessutom varit på flottning i Kvistabäcken och besökt Huuva Hideaway, en restaurang mitt i skogen. Din Skog bjuder också på intressanta fakta om snytbaggar och tips på hur man återskapar en kantzon. Och givetvis innehåller tidningen ett roligt sommarkorsord.

Läs Din Skog nr 2 här

Tidigare nummer och information om hur du skaffar en prenumeration finns här