Vitryggig hackspett häckar på SCA-mark

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Det finns häckande vitryggig hackspett på SCA-mark i Västerbotten. Den mycket sällsynta hackspetten har stora krav på sin livsmiljö och SCA har gjort flera åtgärder i området för att försöka gynna den. Det arbetet verkar nu äntligen ha gett resultat.

Vitryggig hackspett

När Hampus Pettersson, skötselansvarig vid SCA Skog i Umeå, väntade på en vägentreprenör ute i skogen för ett par veckor sedan stötte han på ett par tjänstemän vid länsstyrelsen som var ute i ett annat ärende. När de stod och pratade var det plötsligt något som flaxade förbi och satte sig i ett träd intill.

– Det var en vitryggig hackspett! Strax efter upptäckte vi bohålet där det fanns ännu en hackspett. Det var häftigt och hela gruppen blev väldigt glada. Det här är ju en otroligt sällsynt hackspett, säger Hampus.

Andreas Garpebring vid Länsstyrelsen Västerbotten var en i gruppen som såg hackspettarna.

– Vi kunde se en som matade och så var det en som kom med larver, så det är definitivt en häckning! Vi visste sedan tidigare att det finns vitryggig hackspett i området, men vi blev väldigt förvånade och glada att det nu finns ett häckande par. Länsstyrelsen brukar försöka följa upp häckningarna så vi får se hur det blir med denna, säger Andreas Garpebring och tillägger:

– Har man förmånen att få se en vitryggig hackspett, så stör den inte!

Stora krav på livsmiljön

Vitryggig hackspett är klassificerad som akut hotad enligt den svenska rödlistan. Enligt Naturskyddsföreningen finns det bara ca 40 individer i Sverige, och ca 10 häckande par.

– Vitryggig hackspett har stora krav på sin livsmiljö och lever i skogar där det finns en stor andel lövträd och många döda och döende lövträd där de kan hitta föda i form av vedlevande insekter med koppling till asp, al, björk och sälg. Sådana skogar är dock inte så vanliga numera. Hackspetten behöver dessutom stora arealer med bra kvalitet för att klara sig, ett revir under häckningssäsong är minst 100 hektar stort, berättar Andreas Renöfält, skogsekolog vid SCA Skog, och tillägger:

– Anledningen till att det är ett så stort fokus på vitryggig hackspett beror inte bara på att den är vacker och spännande, utan även på att den är en så kallad paraplyart. Det innebär att det finns cirka 200 andra rödlistade växt-och djurarter som är beroende av samma slags livsmiljö som hackspetten. Fynd av häckande vitryggig hackspett innebär alltså ett toppbetyg på att vi lyckats skapa en skog med mycket höga naturvärden.

En av SCAs ansvarsarter

– I det här specifika området har SCAs naturvårdsspecialist Ulf Hallin under lång tid idogt arbetat med att genomföra aktiva åtgärder för att gynna vitryggen och andra värden knutna till löv. Han har varit väldigt engagerad och det är otroligt kul att det nu finns ett häckande par här, säger Andreas Renöfält.

Upptäckten av det häckande paret innebär att SCA nu kan lägga till vitryggig hackspett på sin lista med ansvarsarter.

– Vi har som sagt försökt gynna den, men bristen på observationer gjorde att den inte fick en given plats i vår ansvarslista, men nu blir det så, säger Andreas Renöfält.

De senaste åren har det glädjande nog gjorts ett antal observationer av vitryggig hackspett i Norrland. Ifjol observerades fyra häckande par i Västerbotten.

– Det är känt att vitryggig hackspett flyger över från Finland till norra Sverige. Finland har nämligen varit framgångsrika i att gynna hackspetten, och i den senaste finska rödlistan från 2019 kunde arten flyttas från akut hotad till gruppen för sårbara arter, säger Andreas Renöfält.

Pågående åtgärdsprogram

Sedan 2005 har Sverige ett särskilt åtgärdsprogram för vitryggig hackspett och dess livsmiljöer, med målet att skapa ett livskraftigt bestånd av vitryggig hackspett. Programmet omfattar länen Västra Götaland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Västerbotten och Norrbotten. Arbetet med åtgärdsprogrammet drivs av Naturvårdsverket, berörda länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Naturskyddsföreningen samt skogsbruket.

Foto: Pixabay/Takashi Yanagisawa