Vi är stolta att hälsa er välkomna till SCA Arena!

  • Nyhet
  • Koncernnyheter

SCA förlänger och fördjupar sitt engagemang i Timrå IK genom ett sponsringsavtal där arenan namnges till SCA Arena. Avtalet grundar sig i viljan att fortsätta stötta det viktiga sociala hållbarhetsarbete som involverar hela föreningens verksamhet från skridskoskola för barn och unga till elitlag.

Det nya avtalet, där SCA namnger arenan och får utökade marknadsföringsytor, träder i kraft efter denna säsong och är skrivet över fem år.

SCA har sedan en lång tid tillbaka varit sponsor åt Timrå IK och varit med på föreningens resa tillbaka till SHL, där klubben återetablerat sig som ett konkurrenskraftigt elitlag för regionen. Inom ramen för verksamheten har det samtidigt utvecklats ett tydligt arbete med social hållbarhet, kallat Teamsters, där samhällsengagemang, samhällsnytta och hållbarhet ska genomsyra hela föreningen.

SCA vill genom det nya avtalet säkra det arbetet för framtiden och samtidigt bidra till förutsättningar för en slagkraftig elitverksamhet.

- SCA tänker långsiktigt och strävar alltid efter att hållbart trygga framtiden. Det gäller i skogen där vi planterar minst två nya träd för varje vi avverkat, men det gäller också i vår övertygelse att vi genom engagemang i det lokala föreningslivet kan bidra till att skapa attraktionskraft för vuxna och drömmar hos de barn som ges förutsättningar till en meningsfull fritid, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA.

Sponsring av barn- och ungdomsidrott är en del av SCAs arbete för en hållbar utveckling i de samhällen där bolaget bedriver verksamhet. Bolaget har ett omfattande sponsringsåtaganden med fokus på barn- och ungdomsidrott och kultur, med över 100 föreningar i Västernorrland, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten.

Vid sidan av sponsring av ren elitidrott så har SCA även en lång rad mindre sponsoravtal, exempelvis dam- och flickfotbollsföreningen Heffnersklubban, Sundsvalls konståkningsklubb och rollerderbyföreningen Demolition rollers.

SCAs är även sponsor av kultur genom stöd till bland annat Kvartersteatern och hembygdsföreningar.

- Elitidrotten är viktig på så sätt att den skapar attraktionskraft för vuxna och drömmar hos barn. Samtidigt söker vi aktivt sätt att erbjuda en bredd och mångfald i våra engagemang för att bidra till ett rikt utbud runt de lokalsamhället vi verkar inom, säger Ulf Larsson.

Foto på arena, bildmontage
Foto i sidhuvud: Olle Melkerhed. Foto på arena, bildmontage.