SCA rekryterar för att växla upp vindkraften

  • Nyhet
  • Förnybar energi

SCA tar ett nytt steg för att utveckla affären inom förnybar elproduktion. Det görs genom att Jon Persson, senast Sverigeansvarig för solparker hos vind- och solkraftsbolaget OX2, anställs som vindkraftchef inom affärsområdet Förnybar energi.

Jon Persson har närmast varit Sverigeansvarig på OX2 för solparker i Sverige. Innan dess har han en lång bakgrund från olika ledande roller inom energibranschen, bland annat hos E.ON.

Jon Persson tillträdde sin nya tjänst 15 augusti.

- Energiförsörjningen är den kanske mest kritiska samhällsfrågan i dag. Det är spännande att vår affär inom förnybar energi också kan göra nytta inom elektrifieringen av transporter, omställningen av industrin och stärka hela näringslivets konkurrenskraft, säger Jon Persson. 

- SCA har unikt goda möjligheter att utveckla vindkraft, och även annan förnybar elproduktion, på sina marker och bli en stark aktör inom elproduktion. Att jobba mot det inom ramen för företagets befintliga position som skogsägare, med värdekedjor i den egna industrin, är en utmaning som jag ser fram emot, säger Jon Persson.

SCA har tidigare berättat om bolagets teoretiska potential att uppföra vindkraftverk med en total kapacitet på 65 TWh på företagets mark i norra Sverige, vilket är i paritet med elproduktionen från all svensk vattenkraft.

Jon Persson.
Jon Persson

Det skulle också innebära att SCA aktivt går från att uteslutande arrendera mark till vindkraftsbolag till att själva äga och driva vindkraftsparker på egen mark.

Mikael Källgren, affärsområdeschef för Förnybar energi, ser rekryteringen av en vindkraftschef som ett logiskt steg för att fördjupa bolagets engagemang inom fältet.

- Det är glädjande att vi lyckats knyta till oss viktig kompetens i det stora och komplexa arbete som ligger framför oss på det här området. Samtidigt kommer Milan Kolar, som byggt upp den framgångsrika arrendeaffären inom vindkraft, att bli operativt ansvarig för bland annat drift och byggnation när vi nu går in i en ny fas, säger Mikael Källgren.

- Som Europas största privata skogsägare så har vi väldigt stor potential att producera fossilfri el på våra marker, men det finns också stora utmaningar med tillståndsprocesser och veton som gör att vi i dag kan realisera uppskattningsvis 15 av de 65 TWh som vi skulle kunna bygga. Därför är det bra att vi stärker våra möjligheter att jobba mer dedikerat och uthålligt mot detta, säger Mikael Källgren.  

Foto: Torbjörn Bergkvist