SCA-entreprenör skapar jobb åt kvinnor från Ukraina

  • Nyhet
  • Skog

Kriget i Ukraina påverkar många skogsvårdsentreprenörer, som inte kunnat anställa tillräckligt med personal. Åke Backman i Älvsbyn har bara fått tag i en bråkdel av sin personal, men en del kunde lösas tack vare att han anställde kvinnor som flytt från Ukraina. – Jag har sju kvinnor från Ukraina som arbetar för mig och sedan låter jag ytterligare några kvinnor med småbarn bo i mina hus, som ändå står tomma på grund av personalbristen, säger Åke.

Ett vanligt år har skogsvårdsentreprenören Åke Backman, som driver Artic skogstjänst AB i Älvsbyn, cirka 80 säsongsanställda som arbetar med plantering och röjning. Merparten av de anställda brukar vara män från Ukraina. Men i år är inget sig likt. Kriget i Ukraina har gjort att de flesta av männen stannar i Ukraina för att delta i landets försvar.

– Merparten av männen är ju fast i Ukraina, så i år har jag bara cirka 30 säsongsanställda totalt. Det gör att det är tufft att få ihop allt arbete som ska göras, och jag vet inte om jag kan behålla mina tre heltidsanställda ännu. Men det går ju inte att jämföra med det som sker i Ukraina, säger Åke.

För att lösa en del av personalbristen har Åke anställt flera kvinnor som flytt från Ukraina.

– Flera av kvinnorna hade kontakter här, så det var därför de kom hit till Älvsbyn. Det är nog runt tio kvinnor som har provat på att plantera sedan säsongen började, men eftersom det är ett tufft arbete så är det inte alla som orkar vara kvar. Nu har jag sju kvar som planterar på heltid fem dagar i veckan och de gör ett jättebra arbete, säger Åke, och tillägger:

– I år är det extra tufft att jobba i skogen. Det är faktiskt det värsta jag varit med om vad gäller knott och mygg. Det beror på den kalla våren och den varma och fuktiga inledningen på sommaren.

Åke har arbetat med skogsvård i över 20 år och jobbar på uppdrag åt främst SCA och Sveaskog. Bara i år ska Åke och hans personal plantera cirka en halv miljon plantor åt SCA. Att han sedan flera år tillbaka haft många säsongsanställda från just Ukraina beror på en slump.

– Det började med en ukrainsk kille som vill provjobba för mig och sedan har det växt. Nu har jag tre heltidsanställda förmän som är från Ukraina och det är mycket tack vare dem som jag har fått tag i personal under åren. Men i år är det bara ett fåtal män från Ukraina som har fått komma hit och de arbetar främst med röjning. Jag har inte haft så många kvinnor anställda förut som jag har i år.

Eftersom det inte är lätt att få tag i bostäder i Älvsbyn har Åke egna fastigheter som de anställda får bo i.

– De som arbetar för mig betalar en lägre hyra. Men sedan låter jag även några kvinnor med småbarn bo i mina hus gratis. De kan ju inte arbeta när de har barn att ta hand om och en del av mina hus står ju ändå tomma, så det känns bra att kunna hjälpa till, säger Åke.

Foto: Michael Engman